ROM

Italienska fraser för romresenären

Ska du resa till Rom och Italien kan det vara kul att kunna några ord och fraser på det Italienska språket.

Här har jag samlat lite språktips. Har du svårt för att lära dig italienska eller varken har tid eller lust är det ingen fara. Du klarar dig ganska bra med engelska i Rom.

Några italienska fraser
Hej!Ciao!
God dag!Buongiorno!
God kväll !Buona sera!
Hej till tjejer!Ciao bella!
Hej till killar!Ciao bello!
Jag heter Mats.Mi chiamo Mats.
Vad heter du?Come ti chiami?
Vad heter Ni?Come si chiama?
Jag är svensk.Sono svedese.
Jag gillar italienska.Mi piace italiano.
Non parlo italiano molto bene.Jag talar inte italienska så bra.
Jag förstår inte.Non capisco.
Hur mår du?Come stai?
Adjö!Addio, Ciao!
Hej då!Arrivederci!
Vi skulle vilja ha ett rum.Vorremmo una camera.
Ett dubbelrum.Una camera doppia.
Ett enkelrum.una singola.
Varsågod.Prego.
Tack!Grazie!
Det är bra.Benissimo.
Hallå, ursäkta.Senta, scusi
Vad önskas?Mi dica.
Vad vill ni ha?Cosa desidera?
Vill ni ha något att dricka?Volete qualcosa da bere?
En stor ljus öl tack!Una birra chiara media per favore!
En liten mörk öl tack!Una birra scura piccola per favore!
Ett glas vin.Un bicchiere di vino.
En smörgås med skinka.Un panino al prosciutto
Vill ni ha något att äta?Volete qualcosa da mangiare?
Hur mycket blir det?Quanto fa?
Jag bjuder.Offro io.
Mycket snällt.Molto gentile.
Det är mycket varmt.Fa molto caldo.
Tre biljetter till Rom, tack.Tre biglietti per Roma, per favore.
Enkel resa?Solo andata?
Nej, tur och retur.No, andata e ritorno.
Hur dags går tåget?A che ora parte il treno?
Hej. Jag skulle vilja hyra en bil.Salve. Vorrei noleggiare una macchina.
För hur många dagar?Per quanti giorni?
För en dag.Per un giorno.
Betalar ni med kort?Paga con la carta di credito?
Hallå där, var finns det en parkering?Senta, dove c'è un parcheggio?
Jag måste gå på toaletten.Devo andare alla toilette.
Har ni en toalett här?Avete una toilette qui?
Ja, där borta.Sì, là in fondo.
Hjälp!Aiuto!
Ta fast tjuven!Al ladro! Al ladro!
Ring till polisen!Chiami la polizia!
Fort!Presto!

Fler ord och fraser kommer länge fram!

Rom - Romulus och Remus diar varghonan

Italienska grundtal
nollzero
ettuno
tvådue
tretre
fyraquattro
femcinque
sexsei
sjusette
åttaotto
nionove
tiodieci
elvaundici
tolvdodici
trettontredici
fjortonquattordici
femtonquindici
sextonsedici
sjuttondiciassette
artondiciotto
nittondiciannove
tjugoventi
tjugoenventuno
tjugotvåventidue
trettiotrenta
fyrtioquaranta
femtio !cinquanta
sextiosessanta
sjuttiosettanta
åttioottanta
nittionovanta
ett hundracento
tusenmille
tvåtusenduemila
tretusentremila
en miljonun milione
två miljonerdue milione
en miljardun miliardo
två miljarderdue miliardo
Italienska ordningstal
FörstaPrimo
AndraSecondo
TredjeTerzo
FjärdeQuarto
FemteSesto
SjätteSesto
SjundeSettimo
ÅttondeOttavo
NiondeNono
TiondeDiecimo
ElfteUndicesimo
TolfteDodicesimo
TrettondeTredicesimo
FjortondeQuattordicesimo
FemtondeQuindicesimo
SextondeSedicesimo
SjuttondeDiciassettesimo
ArtondeDiciottesimo
NittiondeDiciannovesimo
TjugondeVentesimo