ROM

Cestius pyramid i Rom

Även Rom har en pyramid, nämligen Cestius pyramid. Den ligger vid Porta San Paolo och är en av Roms bäst bevarade antika byggnadsverk.

Pyramiden är gravplats för Caius Cestius Epulo och byggdes ca: 12 f.kr. och enligt en inskription på pyramiden ska bygget tagit 330 dagar. Från början var pyramiden fristående men byggdes sedan in i de sk. aurelianska murarna.

(Klicka på bilderna för att se en större version)

Cestius pyramid i RomFoto:© Marco Prins and Jona Lendering, Livius

Trots att Cestius pyramid är liten, bara 36 meter, i förhållande till de egyptiska originalen är den ändå imponerande. Den ligger intill Porta Ostiensis (numera Paulusporten eller Porta San Paolo) som syns bakom pyramiden.

Cestius pyramid i Rom

Foto:© Marco Prins and Jona Lendering, Livius

En lustig detalj med pyramiden är att den är för spetsig i förhållande till de egyptiska pyramiderna som den försöker efterlikna. Det ledde till att de tavlor som målades och som skulle föreställa riktiga egyptiska pyramider också blev för spetsiga...

Tack till Marco Prins och Kona Lendering som tagit bilderna.
Besök gärna Livius där du hittar mycket historiska fakta.

Cestius pyramid i Rom

Foto:© Marco Prins and Jona Lendering, Livius

I de flesta av Roms byggnadsverk från antiken är vit marmor det dominerande materialet. Så även i Cestius pyramid. På pyramiden finns en inskriptionen som lyder:

C. Cestius L.F. Pob. Epulo pr. tr.pl.
VII vir epulonum
Opus apsolutum ex testamento diebus CCCXXX arbitratu
L. Ponti P.F. Cla. Melae heredis et Pothi L.

In English:
Cestius pyramid Rome

Karta som visar var Cestius pyramid ligger i Rom


Fakta om Cestius pyramid:

Pyramiden byggdes ungefär 18-12 år före Kristus som en gravplats för Caius Cestius Epulo. Den är byggd av betongblock och är täckt med släta marmorstenar. Den är 36 meter hög (100 romerska fot) och är 30 meter vid basen. Gravkammaren i pyramiden mätte 6x4 m och har höjden 5 m. Väggarna i gravkammaren är dekorerade i en stil som inte stämmer med tiden för uppförandet och tros ha tillkommit långt senare. Pyramiden har plundrats men resterna av två bronsskulpturer har bl.a. hittats i form av en arm och en fot. Man gissar att dessa föreställde Caius Cestius.

Det går inte att besöka pyramidens insida då den åter förseglades vid den senaste renoveringen 1999.

Pyramiden stod från början fritt men blev senare inbyggd i de sk. aureliska murarna som började byggas som en del av Roms försvar. Pyramiden kallades i bland för Meta Remi (Remus kon).

Pyramiden är ett försök att härma de egyptiska pyramiderna men den har fel förhållande och är för spetsig.

På pyramiden finns flera inskriptioner varav en lyder, fritt översatt:
"Caius Cestius Epulo, Lucius son, från Pobilian, anförare och ämbetsman över de officiella högtiderna. Enligt hans önskan färdigställdes arbetet på 330 dagar och uppfördes av hans ättling L. Pontus Mela som av Publius från Claudian och hans "frislav" Pothus."

Cestius pyramid är inte den enda som funits i Rom. Vid Borga i närheten av Castel Sant' Angelo men marmorn användes senare till trapporna i Sankt Peterskyrkan. Pyramiden vid Borga kallades också Meta Romuli, Romulus kon.


De aureliska murarna och Porta Ostiensis

Murarnas omkrets är ca: 19 km och de omslöt nästan hela Rom. Murarna var från början 8 meter men på vissa ställen nådde de 10 meter där den förstärkts med skyttevärn. De aureliska murarna hade torn ungefär var 30 meter och totalt fanns det ca: 380 torn. Murarna hade ca: 2000 fönsteröppningar för bl.a. krigsmaskiner och utfallsportar. Murarna hade 14 huvudportar många starkt befästa med extra höga torn.

Byggandet av murarna markerar början till slutet för det romerska riket ett tydligt tecken på att makten försvagats och att "barbarerna" hotade själva Rom.

Porta Ostensia där pyramiden ligger hade ursprungligen två bågöppningar men byggdes så småningom om av Honorius och Arcadius. Tornen byggdes senare av Mexentius.

Den obelisk som Constantius II lät föra in till Circus Maximus 357 e.kr. tros ha fraktas genom porten.

Tack till Marco Prins och Kona Lendering som tagit bilderna.
Besök gärna http://www.livius.org/ där du hittar mycket historiska fakta.

Cestius pyramid kan förstås alltid beskådas men passa även på att ta en titt på den protestantiska kyrkogården som ligger intill och förstås Porta San Paolo.